STRUKTUR ORGANISASI STIE LABUHAN BATU

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHANBATU
KETUA : ADE P. NASUTION,SE,M.SI
PUKET I : M. IRWANSYAH HASIBUAN,SE,M.SI
PUKET II : ZAINAB HARAHAP,SE
PUKET III : ALI SAHPUTRA,SE,MM
KA. PRODI MANAJEMEN : PRISTIONO,SE,M.SI
SEKRETARIS PRODI : ZUFRIE,SE,MM
KA. LPPM : ZURIANI RITONGA,SE,M,SI
KA. SPMI : EVA FITRIA,SE,M.SI
KA. BAAK : HASANUDDIN,S.P
SATUAN PENGENDALI INTERNAL : MULYA RAFIKA,SE,M.AK
KA. PERPUSTAKAAN : PARIDAH AINI, S.PERPUS
KA. UPT. PUSKOM : IWAN PURNAMA,S,KOM,M,KOM
KA. SISTEM INFORMASI & PUSAT KARIR : ARISKA OKTAVIA,ST
KA. LABORATORIUM DAN PUSKOM : WELDANI SAHPUTRA,A.MD
KA. PENGELOLA JURNAL : ABD. RASYID SYAMSURI,SE,M.SI
KA. BAG. UMUM : YAYAN PRIBUDI RAMBE,SE
STAFF BAAK : DINA DAMAYANTI,A.MD
: ROSNAINI NASUTION,SE
: NURYANTI HASIBUAN,S.PD